logo 17 SALT

17 SALT

Mapa sonor de SALT.

Avís Legal

 • 1. Dades de identificació

  Vostè esta visitant la página www.17Salt.com titularidad de l’Ajuntament de Salt.

 • 2. Usuari

  Aquest avis legal regula l’accès i utilització d’aquesta página web. Entenem com usuari la persona que pot accedir, navegar i participar de les activitats de la web. L’accés i navegació per la nostre web implica l’acceptació sense reserves del present Avis Legal.

 • 3. Utilització de la Web 17Salt

  • 3.1. Les persones que fa us de la web 17Salt es compromet a utilitzar la web i els continguts que en ella hi han de conformitat amb la LLei, el present avis legal, el respecte i sota els paràmetres de bona convivència. Així mateix , l’usuari s’obliga a no utilitza la web amb fins il·lícits o contraris a aquest avis legal, que vagin en contra dels interessos o drets de tercers, o de forma que pugui inutilitzar o deteriorar la Web o impossibilitar que altres usuaris en puguin fer ús.
  • 3.2. L’ usuari es compromet expressament a no destruir, inutilitzar o fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web .
  • 3.3. L’ usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés.
  • 3.4. L’ usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o són susceptibles de causa danys a la web o el software de 17Salt.
  • 3.5. L’usuari es compromet a no obtindre informacions, arxius de sons i/o imatges sense el consentiment de l’arxiu municipal de l’ajuntament de Salt.
  • 3.6. La participació de l’usuari en la web 17Salt implica l’acceptació d’aquest avís legal i que la companyia tingui publicades les històries, sons, àudios i imatges que l’usuari incorpori o consulti.
  • 3.7. L’ usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que 17Salt ofereix i no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries al ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfeg, pronogràfic-ilegal, d’apologia del terrorisme o contra els drets humans.

 • 4. Accés a la Web y Contrasenyes

  • 4.1. L’ accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Per poder incloure històries a la web s’ha de realitza inscripció.
  • 4.2. Quan l’usuari es registre o aporti dades personals serà d’aplicació al disposat en aquest avis legal. Les dades aportades han de ser verídiques.
  • 4.3. Queda prohibida el registre de menors de edat.
  • 4.4. Per la utilització de la Web i com a conseqüència del registre, es dotarà a l’usuari d’una contrasenya, comprometent-se l’usuari de mantindré en secret la contrasenya. Els usuaris són responsables de la confidencialitat dels seus identificadors i contrasenyes sense cedir-los a tercers ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer que utilitzi la contrasenya de l’usuari.
  • 4.5. L’usuari ha de notificar qualsevol modificació no autoritzada dels continguts. L’ajuntament de Salt, queda eximit de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

 • 5. Modificació de les condicions de l ‘Avis Legal

  L’ Ajuntament de Salt es reserva el dret a modificar el present Avís Legal.

 • 6. Limitació de garanties y responsabilitats

  • 6.1. L’ajuntament revisarà els continguts que s’incorporen a la web i es reserva el dret a modificar o no incorporar escrits, vídeos i/o àudios que siguin irrespectuosos, continguin informació xenòfoba, discriminatòria, pornogràfica o atempti contra els drets humans.
  • 6.2. L’ Ajuntament no garantitza que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar derivats de interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions del funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, d’endarreriments o bloquejos en l’us del sistema electrònic causats per deficiències de les línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema de internet o en altres sistemes electrònics.

 • 7. Propietat Intel·lectual e Industrial. Tots els drets reservats.

  • 7.1. Tots els drets de Propietat Industrial e Intel·lectual de la Web www.17Salt.com i dels seus continguts (texts, imatges, sons, àudio, vídeos) pertanyen a l’Ajuntament de Salt.
  • 7.2. Queda expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial e intel·lectual de l’Ajuntament i de tercers.

 • 8. Protecció de Dades Personals

  • 8.1. L’Ajuntament adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de dades de caràcter personal i evitar la tècnica i organitzatives necessàries para garantitzar la protecció de los dades de caràcter personal y evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint present l’estat de la tècnica, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola de protecció de Dades de caràcter Personal.
  • 8.2. L’usuari remet a l’ajuntament les seves dades personals a través del registre d’inscripció, aquest registre incorpora un text en matèria de protecció de dades segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre.