logo 17 SALT

17 SALT

Mapa sonor de SALT.

Tradició

Can Palmada

Compartit per :
Arxiu

Can Palmada és una casa situada al carrer Llarg número 57 que ha patit diverses actuacions des que va ser construïda l’any 1896. Aquell mateix any va ser adaptada per l’Ajuntament de Salt per traslladar-hi la seu on s’hi va estar fins l’any 1936 en que les oficines municipals van traslladar-se de nou, en aquell cas degut a la Guerra Civil.


Al 1929 el primer pis de Can Palmada va convertir-se en l’escola pública i el pati per jugar la mainada era a la part posterior de la casa.


Més informació a:

Can Palmada